• O nama
  • O nama
  • Zelene površine

> Početna > O nama > Javna nabava

Javna nabava

U smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi Parkovi d.d. su u sukobu interesa sa slijedećima: OPG Bašić Marin, InterFinance d.o.o., InterFin d.o.o., Hoteli Zadar d.d., Uljara Žnidar, Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine DEFENSOR .

Kalendar sprovoda
Zelene površine
Trazilica pokojnika
Varaždinsko groblje
Ostale usluge
Facebook