> Početna > O nama > Javna nabava > Objave javne nabave

Objave javne nabave

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave,  sve objave javne nabave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. 

Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:
Parkovi d.d., temeljem  članka 198 ZJN 2016 trenutno nemaju otvorenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.


Kalendar sprovoda
Zelene površine
Trazilica pokojnika
Varaždinsko groblje
Pritužbe, prigovori, reklamacije upiti
Facebook