• O nama
  • O nama
  • Zelene površine

> Početna > O nama > Općenito

Općenito

Tvrtka: Parkovi dioničko društvo za komunalne i hortikulturne djelatnosti
Skraćena tvrtka: Parkovi d.d.
Sjedište: Varaždin, Hallerova aleja 8
MBS: 070005121, trgovački sud u Varaždinu
OIB: 72672225843
Djelatnost: 81.30

IBAN  Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb IBAN   HR0523400091110219944 Zagrebačka banka d.d., Zagreb  IBAN HR2423600001101741846          
Telefon: 042/332-777
Fax: 042/332-787

Temeljni kapital 5.936.400,00 kn, nije uplaćeno 0,38% temeljnog kapitala     
Broj izdanih dionica:14.841, nominalna vrijednost dionice 400,00 kn
Vlasništvo: 78,0338% grad, 21,9662% dioničari
Certifikati: ISO 9001 i ISO 14001
Uprava-direktor: mr. sc. Alen Runac
Predsjednik Nadzornog odbora: Ljiljana Levatić-Uskoković, dipl.iur.


Predmet poslovanja:
01.12.1    Uzgoj povrća, cvijeća, ukras. bilja i rasada
01.41    Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji
45.5    Iznajm. građ. strojeva i opr. s rukovateljem
52.7    Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.
74.84    Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
*    Uređenje i održavanje groblja
*    Izgradnja grobnica i nadgrobnih spomenika
*    Izrada projektne dokumentacije za oblikovanje parkova, zelenih rekreacijskih površina te groblja
*    Održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova
01.1    Uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja
01.4    Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, osim veterinarskih usluga
02    ŠUMARSTVO, SJEČA DRVA I USLUGE POVEZANE S NJIMA
90.0    Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti
*    Odlaganje komunalnog otpada
*    Održavanje javnih površina
*    Proizvodnja komposta i plodnih supstrata
*    Građevinski radovi (priprema grobnih polja za ukop, građevinska pripomoć i dr.)
*    Čuvanje i/ili naplata parkirališta
*    Uklanjanje građevine (rušenje ili demontaža građevine i odvoženje preostalog materijala, opreme i drugih elemenata)
*    Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
*    Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
*    Pružanje usluga smještaja
*    Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama) i opskrba tom hranom (catering)
*    Popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme
*    Popravak i održavanje motornog vozila
*    Vučna služba
*    Praonica motornih vozila i strojeva
*    Uzgoj jednogodišnjih usjeva
*    Uzgoj višegodišnjih usjeva
*    Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
*    Proizvodnja sjemena
*    Dorada sjemena
*    Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
*    Stavljanje na tržište sjemena
*    Proizvodnja sadnog materijala
*    Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
*    Stavljanje na tržište sadnog materijala
*    Uvoz sadnog materijala
*    Proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
*    Promet gnojivima i poboljšivačima tla
*    Poljoprivredna djelatnost
*    obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji
*    ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških
*    kupnja i prodaja robe
*    pružanje usluga u trgovini
*    obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
*    zastupanje inozemnih tvrtki
*    usluge informacijskog društva
*    računalne djelatnosti
*    djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
*    djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija
*    promet sredstava za zaštitu bilja
*    ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe
*    poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama
*    proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstva za zaštitu bilja
*    certificiranje uređaja za primjenu sredstava zaštitu bilja
*    gospodarenje otpadom
*    djelatnost oporabe otpada
*    djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
*    djelatnost prijevoza otpada
*    djelatnost sakupljanja otpada
*    djelatnost trgovanja otpadom
*    djelatnost zbrinjavanja otpada
*    djelatnost ispitivanja i analize otpada
*    djelatnost druge obrade otpada
*    djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
*    prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
*    javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
*    prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
*    agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
*    djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu
*    djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu
*    prijevoz za vlastite potrebe
*    djelatnost privremenog smještaja kućnih ljubimaca
*    djelatnost zoološkog vrta
*    djelatnost skloništa za životinje
*    djelatnost prijevoza životinja
*    djelatnost uzgoja kućnih ljubimaca
*    djelatnosti uzgoja, nabave i korištenja pokusnih životinja
*    turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
*    ostale turističke usluge (iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke)
*    turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
*    računovodstveni poslovi
*    projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
*    energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
*    provedba programa izobrazbe osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
*    neovisna kontrola energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
*    poduka djece i odraslih na području prirodopisa, poljoprivrede, povijesti, kulture i umjetnosti
*    organiziranje i provođenje radionica na području prirodopisa, poljoprivrede, povijesti, kulture i umjetnosti
*    organiziranje izložbi, galerija i zbirki umjetničkih djela te kulturnih i zabavnih manifestacija i aukcija slika
*    prodaja slika, grafika, skulptura i drugih umjetnina
*    priprema i organizacija izložaba recentnog stvaralaštva
*    priprema i organizacija izložaba umjetničkih zbirki
*    usluge savjetovanja na području umjetničkog stvaralaštva
*    pripremanje i održavanje stalnih, povremenih i pokretnih izložbi
*    organiziranje i provođenje predavanja, tribina, tečajeva i seminara
*    promidžba (reklama i propaganda)
*    proizvodnja audiovizualnih djela
*    promet audiovizualnim djelima
*    djelatnost nakladnika
*    tiskarska djelatnost
*    djelatnost proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
*    proizvodnja suvenira
*    proizvodnja ukrasnih predmeta
*    proizvodnja nakita
*    proizvodnja tekstila i predmeta od tekstila
*    proizvodnja predmeta od kože
*    priprema i organizacija prezentacija, savjetovanja, festivala, kongresnih priredbi i koncerata
*    proizvodnja replika
*    priređivanje sajmova i izložbi
*    priređivanje stručnih skupova
*    priređivanje zabavnih priredbi
*    djelatnost sajmova i zabavnih parkova
*    organiziranje i izvedba scenskih i glazbeno-scenskih djela
*    priprema i organizacija prezentacija, savjetovanja, festivala, kongresnih priredbi i koncerata
*    poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
*    poslovanje nekretninama
*    stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina
*    iznajmljivanje vlastitih nekretnina
*    davanje u zakup vlastitih nekretnina
*    kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
*    upravljanje nekretninama uz naplatu ili po ugovoru
*    posredovanje u prometu nekretnina
*    čišćenje snijega i leda s prometnica, uključujući posipanje soli ili pijeska
*    djelatnost grafičke pripreme
*    fotografska djelatnost
*    poduka na području likovnog stvaralaštva
*    usluge dizajna
*    rezanje, oblikovanje i obrada kamena
*    održavanje i izgradnja javnih površina
*    krajobrazno projektiranje (planiranje i projektiranje vrtova, parkova, sportskih terena i drugih zelenih površina)
*    integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
*    promet sredstava za zaštitu bilja
*    ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe
*    poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama
*    proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstva za zaštitu bilja
*    certificiranje uređaja za primjenu sredstava zaštitu bilja
*    hortikulturni radovi
*    proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
*    proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
*    uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja
*    uzgoj začinskih usjeva
*    proizvodnja proizvoda od drva
*    gospodarenje plodnom zemljom
*    planiranje uređenja gradskih zelenih i rekreacijskih površina
*    proizvodnja specijaliziranih plodnih supstrata za sadnju i prehranu bilja
*    proizvodnja opreme za dječja i sportska igrališta i parkove
*    proizvodnja supstrata
*    komisiona prodaja slika, grafika, skulptura i drugih umjetnina
*    usluge savjetovanja (consulting) u poslovanju i upravljanju
*    istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
*    izrada okvira za slike
*    izrada dizajna
*    tehnička pomoć kod izrade dizajna
*    pružanje usluga turističkog vodiča
*    djelatnost unutarnjih dekoratera
*    djelatnost dizajnera štandova
*    zdravstvena zaštita bilja
*    proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
*    poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja
*    upravljanje grobljem
*    poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
*    proizvodnja energije
*    prijenos, odnosno transport energije
*    skladištenje energije
*    distribucija energije
*    upravljanje energetskim objektima
*    opskrba energijom
*    trgovina energijom
*    organiziranje tržišta energijom
*    proizvodnja naftnih derivata
*    transport nafte naftovodima
*    transport naftnih derivata produktovodima
*    transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
*    transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom
*    transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima
*    trgovina na veliko naftnim derivatima
*    trgovina na malo naftnim derivatima
*    skladištenje nafte i naftnih derivata
*    skladištenje ukapljenog naftnog plina
*    trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
*    trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
*    proizvodnja električne energije
*    prijenos električne energije
*    distribucija električne energije
*    organiziranje tržišta električne energije
*    opskrba električnom energijom
*    trgovina električnom energijom
*    proizvodnja toplinske energije
*    opskrba toplinskom energijom
*    distribucija toplinske energije
*    djelatnost kupca toplinske energije
*    istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
*    izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
*    proizvodnja naftnih derivata
*    trgovina na veliko naftnim derivatima
*    trgovina na malo naftnim derivatima
*    skladištenje nafte i naftnih derivata
*    trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
*    trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
*    proizvodnja plina
*    proizvodnja prirodnog plina
*    transport plina
*    skladištenje plina
*    upravljanje terminalom za UPP
*    distribucija plina
*    organiziranje tržišta plina
*    trgovina plinom
*    opskrba plinom
*    gospodarsko korištenje prirodnih dobara
*    stručni poslovi zaštite okoliša
*    proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
*    oplođivanje domaćih životinja
*    trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom
*    ispitivanje veterinarsko-medicinskih proizvoda
*    stavljanja u promet veterinarsko-medicinskih proizvoda
*    proizvodnja veterinarsko-medicinskih proizvoda
*    promet na veliko veterinarsko-medicinskih proizvoda
*    promet na malo veterinarsko-medicinskih proizvoda
*    farmakovigilancija
*    proizvodnja pribora i drugih proizvoda za uporabu u veterinarstvu
*    stavljanje u promet pribor i druge proizvode za uporabu u veterinarstvu
*    gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
*    gospodarenje šumama
*    sportska priprema
*    sportska rekreacija
*    sportska poduka
*    organiziranje sportskog natjecanja
*    vođenje sportskih natjecanja
*    upravljanje i održavanje sportskom građevinom
Kalendar sprovoda
Zelene površine
Trazilica pokojnika
Varaždinsko groblje
Pritužbe, prigovori, reklamacije upiti
Facebook