• O nama
  • O nama
  • Zelene površine

> Početna > O nama > Organizacija

Organizacija

Radom i poslovanjem Parkova d.d. rukovodi direktor Društva kojeg imenuje i razrješava Nadzorni odbor.
Poslovanje Parkova d.d. nadzire Nadzorni odbor čija se nadležnost, sastav i način izbora uređuje Statutom Parkova d.d.

Parkovi d.d. danas su organizirani u dvije radne jedinice: Groblje i Zelene površine. 

Osnovna djelatnost RJ Groblje je izgradnja, uređenje i održavanje groblja, pogrebne usluge, klesarstvo i prodaja pogrebne robe i izrada vijenaca. Sastoji se od obračunskih jedinica: održavanje groblja, pogrebna roba, pogrebne usluge, klesarstvo te cvjećarnica.

Osnovna djelatnost RJ Zelene površine je izgradnja, uređenje i održavanje javnih zelenih površina, pružanje usluga hortikulturnog uređenja, proizvodnja bilja za vlastite potrebe i za potrebe tržišta, prodaja bilja u vrtnom centru. Sastoji se od dvije poslovne jedinice: jedna se bavi izgradnjom i održavanjem javnog zelenila i  hortikulturnim uslugama, a druga je PJ proizvodnja (u koju spada i vrtni centar).

Osnovna djelatnost zajedničkih službi temelji se na uslužno pratećim djelatnostima poslovnog sustava Parkova. U okviru Zajedničkih službi obavljaju se poslovi financija i računovodstva te komercijalni i opći poslovi.


Kalendar sprovoda
Zelene površine
Trazilica pokojnika
Varaždinsko groblje
Pritužbe, prigovori, reklamacije upiti
Facebook