• O nama
  • O nama
  • Zelene površine

> Početna > O nama > Politika kvalitete i Politika zaštite osobnih podataka

Politika kvalitete i Politika zaštite osobnih podataka

Politika zaštite osobnih podataka nalazi se na linku ispod i pisana je kako bismo vam na jednostavan i razumljiv način objasnili kako obrađujemo vaše osobne podatke, sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima. 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka vrše se isključivo kada postoji zakonska obveza ili obveza temeljena na ugovornom odnosu, dok su sve ostale obrade osobnih podataka dozvoljene uz jasnu privolu vlasnika ili njihovih opunomoćenika. Prilikom prikupljanja osobnih podataka ispitaniku će se pružiti informacija o njegovom identitetu i kontakt podacima, svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka, primateljima, iznošenju u treće zemlje, razdoblju pohrane, mogućnosti povlačenja privole.

Svaki ispitanik, odnosno njegov zakonski zastupnik, može zatražiti ostvarivanje prava na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega i za koje je dao privolu.
 
Obrasci zahtjeva za pristup osobnim podacima koji se obrađuju u informacijskom sustavu Parkova d.d., njihov ispravak, brisanje i prenosivost mogu se preuzeti u Parkovima d.d., Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin ili skinuti s linka: obrazac zahtjeva za pristup, ispravak, brisanje i prenosivost osobnih podataka

Zahtjev se može predati osobno ili postali poštom na adresu:
SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin
Tel.: +385(42) 332 780
Fax.: +385(42) 332 787
E-mail: kadrovskasluzba@parkovi.com

Nije predviđeno plaćanje naknade za zahtjeve.

Više informacija o GDPR-u možete pronaći na sljedećim poveznicama:
www.azop.hr

Sigurnosna politika informacijskog sustava Parkova d.d. je dokument koji treba omogućiti uspostavu sigurnosti na svim kritičnim točkama informacijskog sustava, u bilo kojem segmentu sigurnosti. Ona je skup pravila, smjernica i postupaka koja definiraju na koji način informacijski sustav učiniti sigurnim i kako zaštititi njegove tehnološke i informacijske vrijednosti. 
Sigurnosna politika informacijskog sustava Parkova d.d. odnosi na sve zaposlenike Parkova d.d., poslovne partnere i osobe koje su tu prisutne po drugim dužnostima, obvezama i razlozima i koje imaju pristup informatičkoj tehnologiji, fizičkim komponentama, programskoj podršci, servisima i podacima  Parkova. Ona govori korisnicima informacijskog sustava Parkova što smiju raditi, što ne smiju raditi, što moraju raditi i koja je njihova odgovornost. 
  
Vizija
Pružati komunalne usluge koje će gradu Varaždinu, varaždinskom groblju i površinama javnog zelenila osigurati status najljepše uređenih javnih zelenih površina u Republici Hrvatskoj, vodeći pri tome brigu da dosegnuti komunalni standard mora značiti i zadovoljstvo građana.

Misija
Trajno i kvalitetno ispunjavati zahtjeve lokalne samouprave u području uređenja i održavanja javnog zelenila i groblja djelotvorno koristeći dobivena sredstva te poduzimati mjere za  zaštitu i očuvanje okoliša. Težiti materijalnom zadovoljstvu radnika, kvalitetnoj usluzi i proizvodu koji zadovoljava očekivanja potrošača, dugoročnom profitu društva,  koje će postati utjecajan čimbenik u Republici Hrvatskoj.

POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLIŠEM
Poslovni uspjeh Parkova d.d. počiva na zalaganju i uspostavi odgovornosti cjelokupnog radnog kolektiva na svim razinama organizacije u postizanju zadovoljstva naših korisnika kvalitetnim i ekološki prihvatljivim:
održavanjem javnih zelenih površina,
održavanjem groblja i obavljanjem pogrebnih poslova,
proizvodnjom i prodajom bilja.

Postizanje zadovoljstva svih zainteresiranih strana nastojimo ostvariti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, uzimajući u obzir sve aspekte rizika.
Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem je tako uspostavljen i održavan da zaposlenici na svim razinama, na čelu s upravom, imaju obvezu: 
zadovoljavati zakone i druge obvezujuće propise,
zadovoljavati zahtjeve i potrebe korisnika,
sprječavati onečišćenja okoliša, ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi te odgovorno gospodariti svim resursima, osobito prirodnim, kroz značajne aspekte okoliša,
preventivno djelovati u smislu sprječavanja incidentnih situacija i svih nesukladnosti,
postupati prema dodijeljenim odgovornostima i utvrđenim postupcima, uz stalno poboljšanje učinkovitosti poslovnih procesa, kvalitete proizvoda i usluga i upravljanja okolišem,
poznavati, održavati i provoditi politiku upravljanja kvalitetom i okolišem te ju držati dostupnom javnost

Stabilnost poslovanja se očituje u upravljanju rizicima, koje je sastavni dio svih naših procesa.

OPĆI CILJEVI UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLIŠEM

pratiti i osiguravati neprestano zadovoljstvo korisnika i zainteresiranih strana,
smanjivati troškove poslovanja uspješnijim izvođenjem procesa i prikladnim održavanjem objekata i uređaja,
kontinuirano pratiti promjene u okruženju, 
procjenjivati rizike vezane uz sve aspekte poslovanja,
unapređivati stanje urbanog okoliša i osiguravati bolje uvjete života sadašnjih i budućih generacija,
trajno poboljšavati odnos prema okolišu i smanjivati opterećenja otpadom i emisijama,
kontinuiranim poboljšanjem kvalitete jačati povjerenje korisnika,
zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati,
stvoriti radno okruženje koje će osigurati bolju internu komunikaciju i suradnju.


Kalendar sprovoda
Zelene površine
Trazilica pokojnika
Varaždinsko groblje
Pritužbe, prigovori, reklamacije upiti
Facebook