• O nama
  • O nama
  • Zelene površine

> Početna > O nama > Politika kvalitete

Politika kvalitete

Vizija
Pružati komunalne usluge koje će gradu Varaždinu, varaždinskom groblju i površinama javnog zelenila osigurati status najljepše uređenih javnih zelenih površina u Republici Hrvatskoj, vodeći pri tome brigu da dosegnuti komunalni standard mora značiti i zadovoljstvo građana.

Misija
Trajno i kvalitetno ispunjavati zahtjeve lokalne samouprave u području uređenja i održavanja javnog zelenila i groblja djelotvorno koristeći dobivena sredstva te poduzimati mjere za  zaštitu i očuvanje okoliša. Težiti materijalnom zadovoljstvu radnika, kvalitetnoj usluzi i proizvodu koji zadovoljava očekivanja potrošača, dugoročnom profitu društva,  koje će postati utjecajan čimbenik u Republici Hrvatskoj.

POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLIŠEM
Poslovni uspjeh Parkova d.d. počiva na zalaganju i uspostavi odgovornosti cjelokupnog radnog kolektiva na svim razinama organizacije u postizanju zadovoljstva naših korisnika kvalitetnim i ekološki prihvatljivim:
održavanjem javnih zelenih površina,
održavanjem groblja i obavljanjem pogrebnih poslova,
proizvodnjom i prodajom bilja.

Postizanje zadovoljstva svih zainteresiranih strana nastojimo ostvariti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, uzimajući u obzir sve aspekte rizika.
Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem je tako uspostavljen i održavan da zaposlenici na svim razinama, na čelu s upravom, imaju obvezu: 
zadovoljavati zakone i druge obvezujuće propise,
zadovoljavati zahtjeve i potrebe korisnika,
sprječavati onečišćenja okoliša, ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi te odgovorno gospodariti svim resursima, osobito prirodnim, kroz značajne aspekte okoliša,
preventivno djelovati u smislu sprječavanja incidentnih situacija i svih nesukladnosti,
postupati prema dodijeljenim odgovornostima i utvrđenim postupcima, uz stalno poboljšanje učinkovitosti poslovnih procesa, kvalitete proizvoda i usluga i upravljanja okolišem,
poznavati, održavati i provoditi politiku upravljanja kvalitetom i okolišem te ju držati dostupnom javnost

Stabilnost poslovanja se očituje u upravljanju rizicima, koje je sastavni dio svih naših procesa.

OPĆI CILJEVI UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLIŠEM

pratiti i osiguravati neprestano zadovoljstvo korisnika i zainteresiranih strana,
smanjivati troškove poslovanja uspješnijim izvođenjem procesa i prikladnim održavanjem objekata i uređaja,
kontinuirano pratiti promjene u okruženju, 
procjenjivati rizike vezane uz sve aspekte poslovanja,
unapređivati stanje urbanog okoliša i osiguravati bolje uvjete života sadašnjih i budućih generacija,
trajno poboljšavati odnos prema okolišu i smanjivati opterećenja otpadom i emisijama,
kontinuiranim poboljšanjem kvalitete jačati povjerenje korisnika,
zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati,
stvoriti radno okruženje koje će osigurati bolju internu komunikaciju i suradnju.


Kalendar sprovoda
Zelene površine
Trazilica pokojnika
Varaždinsko groblje
Ostale usluge
Facebook