> Početna > Postupak kod smrtnog slučaja

Postupak kod smrtnog slučaja

Kad se srce zaustavi...
Svi su dani jednaki.
A kad dođe taj dan, život se promijeni.Što učiniti prilikom gubitka bližnjega?
Smrt nastupi nepredvidivo i nenadano, bez obzira na doba dana ili noći, zato smo za Vas u Pogrebnoj službi Parkova d.d. dostupni 24 sata na dan na telefonima 098/267-927 i 098/267-928.

Sigurni smo da gubitak bližnjeg stvara bolnu promjenu u Vašem životu. Naš je zadatak pomoći Vam tijekom tih teških trenutaka, i to pripremom i uređenjem svih potrebnih formalnosti. K tome, vodimo pogrebne knjige i u cijelosti se brinemo za sve što je potrebno za dostojanstven ispraćaj pokojnika na njegov posljednji put.

Na raspolaganju Vam stojimo za svaki savjet i pomoć.

Kada smrt nastupi u kući
Kada smrt nastupi u kući, pokojnika mora pregledati dežurni liječnik, zbog čega je prvo potrebno nazvati hitnu službu na broj 194 i pripremiti pokojnika za pregled. Taj se pregled treba obaviti u roku od 6 do 8 sati. Liječnici se brinu da pregled obave što prije te će nakon pregleda pokojnika izdati potvrdu o smrti, prijavu činjenice smrti i dozvolu za pokop.

Nakon obavještavanja Hitne pomoći, obratite se u Pogrebnu službu Parkova d.d., telefon 042/332-770 i 042/332-771 ili na mobitel 098/267-927 i 098/267-928, gdje ćemo dogovoriti prijevoz pokojnika u mrtvačnicu ili na odjel patologije u slučaju dodatne obdukcije.

Kada smrt nastupi u bolnici, u staračkom domu ili izvan kuće
Nakon što ste primili obavijest o smrti iz bolnice ili staračkog doma, prvo se obratite u Pogrebnu službu Parkova d.d. gdje ćemo sa Vama ugovoriti mjesto i vrijeme sahrane, popuniti prijavu za obavljanje pokopa, odabrati pogrebnu opremu te obaviti preuzimanje i prijevoz pokojnika u našu rashladnu komoru.

Oproštaj od pokojnika bit će omogućen u posebno pripremljenom prostoru mrtvačnice.

U teškim trenucima s Vama

Ožalošćenima pružamo dodatnu pažnju i pomoć, pa se posebno brinemo za:
-    organizaciju pogreba
-    uređivanje sve potrebne dokumentacije
-    oblačenje pokojnika
-    prijevoz pokojnika od mjesta smrti u mrtvačnicu
-    oproštaj od pokojnika prije ukopa
-    organizaciju ukopa u grob i grobnicu
-    organizaciju svećenika uz razglas, zbor i glazbu, cvijeće i izradu osmrtnica
-    grobno mjesto, pogrebnu opremu i nadgrobni uređaj
-    natpis na nadgrobnoj ploči
-    prijevoz pokojnika do drugih krajeva Hrvatske i u inozemstvo
-    prijevoz pokojnika na kremaciju
-    ostale zahtjeve bližnjih

Za organizaciju pogreba obratite se u prijamni ured Pogrebne službe Parkova d.d., Hallerova aleja 8, Varaždin. Potrebna je slijedeća dokumentacija pokojnika:
-    osobni dokument: osobna karta ili putovnica
-    dozvola za pokop

Prijava smrti
Pogrebna služba Parkova d.d. u roku od dva dana od smrti, odnosno prvog radnog dana, dostavit će matičnom uredu u Varaždinu liječničku potvrdu o smrti, koju izdaje liječnik za osobe koje su umrle u kući ili staračkom domu.

Činjenicu smrti za osobu koja je umrla u zdravstvenoj ustanovi, na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, kazneno-popravnoj ustanovi, hotelu, internatu ili drugoj ustanovi ili organizaciji dužna je prijaviti ustanova, nadležno zapovjedništvo oružanih snaga Republike Hrvatske ili organizacija u kojoj je osoba umrla.

Ako se činjenica smrti utvrđuje očevidom, tijelo koje provodi očevid dužno je činjenicu smrti prijaviti nadležnom matičaru.

Matični ured na osnovi prijave uz potvrdu o smrti izdaje smrtni list, koji opunomoćena osoba ili rodbina osobno podižu u zgradi Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji u Ulici Stanka Vraza 4, Varaždin. Matični ured u Varaždinu izdaje smrtni list za osobe koje su umrle u Varaždinu, a za ostala mjesta potrebno se obratiti nadležnom matičnom uredu ovisno o mjestu smrti.


Mirovina
Rodbina ili nasljednik pokojnika ima pravo na njegovu mirovinu do kraja mjeseca u kojem je pokojnik umro. Za isplatu se rodbina ili nasljednik, nakon ostavinske rasprave s pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju moraju javiti u zgradu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Varaždinu, Kolodvorska 20c, telefon 042/398-000.

Zdravstveno osiguranje za pokojnika vrijedi do mjeseca u kojem je umro, a odjava pokojnika izvršit će se automatski na temelju podataka koje će Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje dostaviti matični ured.

Dopunsko zdravstveno osiguranje za pokojnika odjavljuje se automatski sa odjavom osnovnog zdravstvenog osiguranja.

Rodbina ili nasljednik pokojnika može na Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje provjeriti da li je osiguranje odjavljeno, te se informirati o eventualnim dugovanjima ili pretplati po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Što je još dobro znati   
Činjenicu o smrti treba prijaviti najkasnije u roku od tri dana od smrti. Ako smrt prijavljuje ustanova, prijavu potpisuje ovlaštena osoba u toj ustanovi. Kad prijavu o smrti ispunjava matičar, on je i potpisuje. Matičar ispunjava prijavu o smrti samo uz priloženu Potvrdu o smrti.

Činjenicu smrti dužni su prijaviti članovi obitelji s kojima je pokojnik živio. Ako nema članova obitelji ili oni to ne mogu učiniti, činjenicu smrti dužne su prijaviti druge osobe s kojima je pokojnik živio ili drugi članovi obitelji koji su saznali za smrt, odnosno osobe u čijem je stanu osoba umrla. Ako nema ni tih osoba, činjenicu smrti dužna je prijaviti osoba koja je prva saznala za smrt.

Prilikom smrti bližnjega potrebno je u Policijsku upravu varaždinsku, Ivana Milčetića 12, Varaždin, predati osobne dokumente pokojnika: osobnu kartu, putovnicu i vozačku dozvolu.

Nasljedstvo
Postupak ostvarivanja nasljedstva moguće je zatražiti u mjestu stalnog prebivališta pokojnika. Najbliži srodnik mora nadležnom matičnom uredu u roku od 30 dana od upisa smrti u matičnu knjigu umrlih, dostaviti podatke za sastav smrtnog lista:
-    osobne podatke o bližnjem, datum rođenja, državljanstvo, zanimanje, prebivalište
-    podatke o nekretninama, zemljišno-knjižni izvadak, vlasnički list
-    podatke o pokretninama (štedna knjižica, tekući račun, prometna dozvola, podaci o eventualnoj gotovini, vrijednosni papir, dragocjenosti, dokaz o vlasničkoj potvrdi o eventualnom osiguranju pokojnika u slučaju smrti, rodni list ako je pokojnik bio osiguran u slučaju smrti, podaci o eventualnom dugovanju).

Nakon izdavanja zatraženog smrtnog lista matični ured prosljeđuje zahtjev sudu koji zatim obavještava nadležnog javnog bilježnika koji će provesti ostavinsku raspravu i postupak utvrđivanja nasljedstva.

Kalendar sprovoda
Zelene površine
Trazilica pokojnika
Varaždinsko groblje
Pritužbe, prigovori, reklamacije upiti
Facebook