Etički kodeks

Radi postizanja i održanja visokog ugleda na svim područjima djelovanja Uprava Parkova d.d. donijela je Etički kodeks. Njime se utvrđuju osnovna etička pravila ponašanja svih zaposlenika Parkova d.d. radi utvrđivanja i promoviranja temeljnih etičkih vrijednosti u poslovnim odnosima te postupanja u slučaju njihovih povreda.

U obavljanju poslova i radnih zadataka zaposlenici Parkova d.d. dužni su se pridržavati Etičkog kodeksa.

Svi korisnici naših usluga, poslovni partneri i zaposlenici, uz osiguranje zaštite privatnosti, pisanim ili elektronskim putem mogu prijaviti nezakonito i/ili neetično postupanje u poslovanju. 


Prijava nepravilnosti:

Prijave nepravilnosti u poslovanju podnose se Osobi za nepravilnosti pisanim putem na adresu Parkovi d.d., Osoba za nepravilnosti, Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin ili elektronski na e-mail adresu: info@parkovi.com

Pravilnik o sustavu prijavljivanja nepravilnosti

Izvještaji o prijavljivanju nepravilnosti:

2020.godina

2019.godina

2018.godina

2017.godina

2016.godina

2015.godina


Prijave radi kršenja odredbi Etičkog kodeksa:

Prijave radi kršenja odredbi Etičkog kodeksa podnose se Etičkom povjerenstvu pisanim putem na adresu Parkovi d.d., Osoba za nepravilnosti, Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin ili elektronski na e-mail adresu: info@parkovi.com.


Reklamacije na kvalitetu usluga nećemo uzimati u obzir već Vas za isto upućujemo na Povjerenstvo za reklamaciju potrošača.

Nejasne i nerazumljive prijave iz kojih se ne može zaključiti na što ili na koga se odnose neće biti razmatrane.


Click here to add text

Click here to add text