Kontakti

Uprava:  Hallerova aleja 8
tel. 042 332-777
fax. 042 332-787


Dežurna pogrebna služba 0-24 sata
098/267-927

Dežurni vozač
098/267-928

Groblje-redari
098/221-948

Primanje e-računa
financije@parkovi.com


KOMERCIJALNI I OPĆI POSLOVI

Jelena Sekelj, univ.spec.oec.
voditelj komercijalnih i općih poslova
marketing@parkovi.com
042 332 762
099 313 6301

Vesna Knezović
referent općih poslova
kadrovskasluzba@parkovi.com
042 332 780

Melita Vuković
referent prodaje i nabave
racunovodstvo2@parkovi.com
042 332 785

099 313 4059

Marijana Mihalinec
tajnica
tajnica@parkovi.com
tel. 042 332-777
fax. 042 332-787


RJ GROBLJE

Romana Brkić Knežević, dipl.ing.
rukovoditelj RJ Groblje
groblje@parkovi.com
042 332 765
099 2190 154

Zvonko Cupar
poslovođa održavanja groblja
098 321 257

Pogrebna služba

Ivan Magić, ing.
poslovođa pogrebnih službe
pogrebnasluzba@parkovi.com
tel. 042 332 770
fax. 098 267 927

Petra Cupar
referent pogrebne službe
042 332 771

Saša Vrček, mag.oec.
referent pogrebne službe
klesarstvo@parkovi.com
042 332 772
098 387 234


PJ ZELENE POVRŠINE

Marin Bašić, dipl.ing.
tehnički direktor
tehnicki@parkovi.com
042 332 760
098 213 690

Sonja Kušter, ing.
poslovođa održavanja
usluge@parkovi.com
042 332 775
098 221 938

Stjepan Peharda-Božić
poslovođa izgradnje
098 298 852

Viktorija Cikač, mag.ing.prosp.arch.
samostalni projektant
projektiranje1@parkovi.com
042 332 774
099 465 4361


OJ PROIZVODNJA 

Mario Mavriček, ing.
voditelj proizvodnje
proizvodnja@parkovi.com
042 332 768
098 298 850


Vesna Posavec, ing.
proizvodnja1@parkovi.com
042 332 768
099 4654 360


FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Gordana Kranjčić
voditelj financija i računovodstva
financije@parkovi.com
042 332 781

098 242 794

Gordana Prepelić
knjigovođa
racunovodstvo@parkovi.com
042 332 782

Edita Štromar
referent financija i računovodstva
racunovodstvo1@parkovi.com
042 332 784


ZAJEDNIČKE TEHNIČKE SLUŽBE

Damir Fadiga

skladištar
skladiste@parkovi.com
042 332 764
098 213 689


Gospodarska zgrada: Hallerova aleja 8a

fax. 042 332-788


Caffe bar Aleja
042 330 050
aleja@parkovi.com

Gradska vrtlarija
042 330 082
vrtlarija@parkovi.com

Cvjećarnica Krizantema
042 332 773
098/253-113