Naputak za osobe koje ugovaraju sahranu, dolaze na sahranu, obavljaju plaćanja ili druge poslove u Parkovima

3. ožujka 2020.

S ciljem zaštite zdravlja i sukladno strategiji prevencije mogućeg širenja virusa COVID-19, lijepo molimo stranke da poduzmu sljedeće mjere zaštite širenja zaraznih bolesti koje se prenose kapljičnim putem:  

- ako patite od simptoma (znakova) infekcije dišnog sustava kao što su kašalj, grlobolja i kratak dah te povišena tjelesna temperatura, molimo da do daljnjega odgodite dolazak u Parkove; sa svakom strankom će se naknadno dogovoriti najbolje rješenje prilagođeno individualnim potrebama a za sve upite možete nas kontaktirati na slijedeće kontakte:

Centrala

042 332 777   


Pogrebna služba (radnim danom 7-15 sati, vikendom 8-13 sati)

042 332 770   042 332 771

pogrebnasluzba@parkovi.com


Dežurna pogrebna služba 0-24 sata

098/267-927


Dežurni vozač

098/267-928


Groblje-redari

098/221-948


Klesarstvo

klesarstvo@parkovi.com

042 332 772     098 387 234

- koliko god je moguće smanjite vrijeme boravka u čekaonici ili uredskim prostorijama na način da pričekate svoj red vani na otvorenom

- obzirom na gužvu koja se stvara prilikom plaćanja računa, lijepo vas molimo da, ukoliko imate tu mogućnost, plaćanja računa obavite elektroničkim putem, bez dolaska u naše prostorije 

- osobe koje planiraju doći na sahranu lijepo molimo da u slučaju ako pate od simptoma (znakova) infekcije dišnog sustava kao što su kašalj, grlobolja i kratak dah te povišena tjelesna temperatura ne dolaze na sahranu

- kako bi spriječili potencijalno širenje virusa COVID-19 lijepo Vas molimo da izbjegavate zadržavanje u odarnici

- osobama koje ugovaraju sahranu predlažemo da se, s ciljem sprečavanja potencijalnog širenja virusa COVID-19,  lijes s pokojnikom izloži ispred mrtvačnice a ne u odarnici

- rukovanje se smatra bliskim kontaktom za širenje bolesti koje se prenose kapljičnim putem, te se zbog toga preporučuje da se ljudi što manje rukuju, jer se time smanjuje rizik potencijalnog prijenosa bolesti koje uzrokuje novi koronavirus (COVID-19) i drugih bolesti koje se prenose tim putem

- kada kašljete i kišete prekrijte usta i nos papirnatom maramicom i poslije ju odbacite u koš za otpad te operite ruke

- držite se svih ostalih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.


Svakako želimo održati normalno poslovanje koliko god je to moguće, ali su nam sigurnost i zdravlje naših zaposlenika, kao i svih korisnika naših usluga, ipak na prvome mjestu stoga poduzimamo sve moguće mjere opreza.

Hvala na Vašem razumijevanju i podršci!