Natječaj za radno mjesto STROJAR

4. ožujka 2020.

Parkovi d.d. za potrebe poslovanja društva raspisuju:

 

N A T J E Č A J

 

za radno mjesto:

 

STROJAR – 1 izvršitelj

 

Opis poslova:

-      radi na stroju za iskop i utovar

-      vodi računa o ispravnosti strojeva

-      radi na održavanju strojeva (čišćenje, podmazivanje, pregled dijelova i sl.)

-      sve uočene kvarove, ako ne može sam popraviti, dužan je odmah prijaviti poslovođi

-      vodi evidenciju rada strojeva

-      sa strojevima obavlja i druge poslove prema potrebi Parkova

-      radi na uređenju i održavanju zelenih površina

-      radi na košnji travnjaka i korovišta motornim travokosilicama

-      radi na traktoru sa prikolicom ili vozilu sa prikolicom

-      vodi računa o ispravnosti traktora ili vozila

-      radi na održavanju traktora ili vozila (čišćenje, podmazivanje, pregled dijelova i sl.)

-       sve uočene kvarove, ako ne može sam popraviti, dužan je odmah prijaviti poslovođi

-      vodi evidenciju rada traktora ili vozila

-      dužan je brinuti se o pravilnom rukovanju i održavanju strojeva i mehanizacije

-      radi s motornom pilom na visini - na poslovima rušenja uz upotrebu autodizalice, formiranja krošnji visokog drveća, “štumpiranja”, skidanja suhih grana

-      obavlja i druge poslove prema potrebi i nalogu poslovođe.

 

Uvjeti radnog mjesta:

-       Stručna sprema: IV-III

-       Smjer: strojarski

-       „B“, „C“ i „E“ kategorija

 

Pismene prijave na natječaj  molimo dostaviti osobno ili poštom na adresu: Parkovi d.d. Varaždin, Hallerova aleja 8 ili na e-mail: info@parkovi.com. Natječaj je otvoren do 16.3.2020.godine. Ukoliko do 16.3.2020.godine ne popunimo radna mjesta, natječaj je otvoren do njihovog popunjenja.

 

NAPOMENA – ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA PODNOSITELJA PRIJAVA NA NATJEČAJ:

Kao dio procesa zapošljavanja Parkovi d.d. prikupljaju i obrađuju osobne podatke koji se odnose na prijavitelje na natječaj za zapošljavanje. Obrađujemo osobne podatke koje su nam prijavitelji sami dostavili u prijavama na natječaj: ime i prezime, adresa, kontakti, radno iskustvo, obrazovanje i ostali dokazi zadovoljavanja kriterija za zapošljavanje te ostali podaci koji se nalaze u molbi za posao, životopisu ili su ih prijavitelji samoinicijativno dostavili kao privitke. Osobni podaci prijavitelja obrađuju se u svrhu selekcije za radno mjesto – procjena i potvrda prijaviteljeve prikladnosti za zapošljavanje i odlučivanje kome ćemo ponuditi posao. Istekom natječaja, tj. zapošljavanjem odabranog kandidata, životopisi i ostali dokumenti s osobnim podacima prijavitelja koji nisu zaposleni se brišu/uništavaju.

 

Ukoliko će postojati potreba da se ti podaci o prijaviteljima zadrže i nakon isteka natječaja, od njih se za tu svrhu traži izričita privola.

 

Prijavitelji na natječaj imaju pravo na informiranje, pravo od Parkova d.d. zatražiti pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničavanje obrade, pravo na prijenos podataka, pravo na prigovor i prava vezana uz automatsko donošenje odluka i profiliranje.

Slanjem prijave na natječaj pristajete da se Vaši osobni podaci obrađuju za potrebe procesa zapošljavanja, u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i vijeća 2016/679 i važećim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

Više informacija o zaštiti osobnih podataka u Parkovima d.d. možete pročitati na: https://parkovi.com/informacije-o-zastiti-osobnih-podataka/.

 

 

 

U Varaždinu, 4.3.2020.godine

 

 

Uprava – direktor:

mr.sc. Alen Runac