Napomena: Uslugu paljenja lampiona je potrebno naručiti i platiti najmanje 24 sata prije željenog termina paljenja. Usluga paljenja lampiona može se izvršiti samo radnim danom i to ponedjeljak do subota.
Prikaz