Plan nabave

Planove nabave objavljujemo na Elektroničkom oglasniku javne nabave, kao i sve njegove izmjene i dopune tijekom kalendarske godine.


2020. godina

Plan nabave 2020.godina

Plan nabave 2020.godina-izmjena


2019. godina

Plan nabave 2019.godina 
Plan nabave 2019.godine-

2018. godina

Plan nabave 2018.godine - rekapitulacija

Plan nabave 2018.godine

Plan nabave 2018. - 1.izmjena

Plan nabave 2018. - 2.izmjena