Tomašić Danica 27.02.2021 11:00

Groblje: Varaždin
Starosna dob: 90
Tomašić Danica

Novaković Zora 27.02.2021 12:30

Groblje: Varaždin
Starosna dob: 86
Novaković Zora

Breskvar Milena 27.02.2021 13:00

Groblje: Varaždin
Starosna dob: 72
Breskvar Milena