PRIPAZIMO NA OTPAD NA GROBLJU – UMJERENOŠĆU I SELEKTIRANJEM OTPADA ČINIMO DOBROBIT ŽIVOTNOM OKOLIŠU

24. listopada 2019.

Uoči blagdana Svih svetih naši sugrađani u velikom broju dolaze na groblje kako bi uredili i očistili grobove za blagdane. Pritom nastaju velike količine otpada! 


Varaždinsko groblje već niz godina ima posebne spremnike za otpadne lampione i za biološki otpad. Usprkos tome, mnogi naši sugrađani za to ne mare već otpad bacaju u spremnike koji nisu za to predviđeni, miješaju otpad ili čak otpad ostavljaju iza grobova i u thujama…Naši radnici ovih su dana posebno angažirani upravo na tim poslovima – da sakupljaju otpad koji pojačano nastaje pred blagdane Svih svetih, prazne spremnike za otpad, selektiraju pomiješani otpad. Trudimo se na sve načine da naše varaždinsko groblje i dalje bude na ponos svima nama!


Danima nakon blagdana Svih svetih odvozit ćemo otpad koji će ostati od ogromnih količina lampiona, aranžmana od umjetnog cvijeća, dekoracija, dijelova aranžmana od živog cvijeća (spužve, mrežice, žice, dekoracije i slično.)…Kontejneri na groblju pretrpani su tada lampionima, umjetnim cvijećem, plastičnim vrpcama i sličnim otpadom.


Osim što čišćenje smeća na groblju prije i nakon blagdana Svih svetih iziskuje povećani opseg posla naših radnika, zbrinjavanje otpada je i veliki financijski izdatak. I najvažnije, otpad na grobljima, prije svega lampioni, ima štetni utjecaj na okoliš.


Posljednjih godina trudimo se osvijestiti ljude da su lampioni i plastika financijski i ekološki problem. Usprkos tome, bilježimo povećanje količina otpadnih lampiona! 


Ovom prilikom još jednom pozivamo i molimo posjetitelje varaždinskog groblja da otpad odvajaju ovisno o vrsti otpada i ubacuju ga u prikladni kontejner. Na taj će se način uključiti u zaštitu i očuvanje okoliša i olakšati daljnju obradu otpada.

Ostavite svoj komentar