Registri i baze podataka


Sukladno Zakonu o grobljima Parkovi d.d. vode Grobni očevidnik o ukopu umrlih osoba, grobnicama, korisnicima grobova i grobnica, platiteljima grobne naknade i ostalim podacima sukladno navedenom Zakonu.

Isto tako, vodi se i Registar umrlih osoba s naznakom gdje su iste ukopane, kao i položajni plan grobnih mjesta i grobnica.