USLUGA DOSTAVE VEĆEG BUKETA U POSTOJEĆU VAZU


svježe cvijeće: 5 margareta, 6 ruža, 1 grana gipsofile i 1 grana zelenila

Brand: Parkovi
Šifra: USL5.2
150,00 kn

Zadnje pogledano

USLUGA DOSTAVE ŽIVOG ARANŽMANA

Šifra: USL5.5
300,00 kn

Jednokratna uplata

Šifra: JUP01
0,00 kn