Napomena: Uslugu dostave buketa i aranžmana je potrebno naručiti i platiti najmanje 48 sati prije željenog termina izvršenja usluge. Usluga se može izvršiti samo radnim danom i to ponedjeljak do subota.
Prikaz