Napomena: Uslugu izrade i dostave vijenca je potrebno naručiti i platiti najmanje 24 sata prije željenog termina dostave. Vijenci se dostavljaju u mrtvačnicu na dan sahrane. Uz narudžbu, potrebno je navesti ime i prezime pokojnika za kojeg se naručuje vijenac, te datum i vrijeme sahrane. U tekstu napomene potrebno je upisati željeni tekst koji će se ispisati na traku vijenca.
Prikaz